پیشنهادات
شهروند خبرنگار

پایگاه خبری شهرضا زیبا

{{DateNowPersian }} | {{DateNowGhamari}} | {{DateNowMilady}}

مسابقه ثبت شده در {{item.InsertDate | persianDate}}

{{item.Title}}

{{item2}}

کاربر محترم جهت دریافت هدیه خود به موسسه آوای کوثر واقع در مسجد حضرت صدیقه طاهره (س) مراجعه نمایید

نتایج مسابقه

پاسخ مسابقه: {{item.ResultMatch}}

برندگان مسابقه

{{item3.FirstName}} {{item3.LastName}}
{{item3.NationalID}}