پیشنهادات
شهروند خبرنگار

پایگاه خبری شهرضا زیبا

{{DateNowPersian }} | {{DateNowGhamari}} | {{DateNowMilady}}

مسابقه مذهبی

سوال مسابقه

{{ReligiousObj.Match_Object.Title}}

{{item.OptionName}}

الزامی در 10 رقم

الزامی

الزامی

الزامی در 11 رقم

مشاهده نتایج مسابقات

در حال بارگذاری لطفا منتظر بمانید

{{ ReligiousObj.Hadith_Object.HadithTeller }} {{ ReligiousObj.Hadith_Object.CommentArabic }}: {{ ReligiousObj.Hadith_Object.CommentPersian }} {{ ReligiousObj.Hadith_Object.Source }}

تلاوت روز: {{ReligiousObj.QuranVerses_Object.Title}}

{{ReligiousObj.QuranVerses_Object.CommentArabic}}

{{ReligiousObj.QuranVerses_Object.CommentPersian}}